T3-2016

Đánh giá tác dụng chống viêm, giảm đau của nọc ong trên chuột được gây mô hình viêm khớp

Tóm tắt

Nghiên cứu đánh giá tác dụng chống viêm giảm đau của nọc ong đã được rất nhiều nhà khoa học trên thế giới thực hiện. Trên động vật thực nghiệm, nọc ong đã cho thấy khả năng chống viêm. Sử dụng nọc ong thủy châm vào các huyệt đạo được cho là có kết quả mạnh hơn các phương pháp khác. Nghiên cứu của chúng tôi tiến hành trên 60 chuột chia thành 5 nhóm: nhóm chứng, nhóm gây viêm khớp (bằng dung dịch adjuvant complete) điều trị nước muối, nhóm gây viêm điều trị bằng nọc ong (3 liều khác nhau: 0,5 mg/kg; 1 mg/kg và 1,5 mg/kg tiêm vào huyệt túc tam lý) và  nhóm gây viêm điều trị bằng Mobic (liều 1 mg/kg). Kết quả nhận thấy: dung dịch adjuvant complete (liều 50 µL tiêm bàn chân chuột duy nhất một lần) gây nên tình trạng viêm khớp, tăng nhiệt độ, gây đau tại bàn chân chuột, tăng bạch cầu và giảm nhẹ hồng cầu trong máu ngoại vi. Nọc ong (liều 1 mg/kg và 1,5 mg/kg) có tác dụng giảm đau, giảm nhiệt độ tại chỗ trên bàn chân chuột, giảm nhẹ số lượng bạch cầu và hồng cầu trong máu ngoại vi trong thời gian 21 ngày sau khi gây viêm. Tác dụng của nọc ong liều 1,5 mg/kg tương tự như Mobic liều 1 mg/kg trên chuột.