T5-2016

Khảo sát hoạt tính kháng oxy hoá và kháng vi khuẩn Enterobacter cloacae của các cao chiết từ cây cỏ mực (Eclipta alba Hassk.)

Tóm tắt

Khảo sát khả năng kháng vi khuẩn Enterobacter cloacae và kháng oxy hóa của cao methanol, hexane, chloroform và ethyl acetate cây cỏ mực (thân, lá và rễ). Bộ phận của cây cỏ mực được ly trích bằng dung môi methanol, hexane, chloroform và ethyl acetate. Khả năng kháng vi khuẩn Enterobacter cloacae của các cao chiết từ cây cỏ mực được xác định bằng phương pháp Kirby-Bauer và khả năng kháng oxy hóa được tiến hành bằng phương pháp trung hòa gốc tự do DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl). Tất cả 12 loại cao khảo sát đều thể hiện hoạt tính kháng oxy hoá và khả năng ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn E. cloacae. Trong đó, hoạt tính kháng khuẩn và kháng oxy hoá cao ethyl acetate lá cao nhất trong tất cả các loại cao chiết khảo sát. Đường kính vòng vô khuẩn lớn nhất là 26,3 mm tại nồng độ cao ethyl acetate lá 32 mg/mL. Cao ethyl acetate lá cỏ mực có khả năng kháng oxy hóa cao hơn các loại cao khảo sát còn lại với giá trị EC50 = 419,38 μg/mL nhưng vẫn thấp hơn khả năng trung hòa gốc tự do DPPH của vitamin C (EC50 = 22,08 μg/mL) khoảng 18,99 lần.