T6-2016

Tạo dòng, biểu hiện và tinh sạch protein tái tổ hợp FliC của Salmonella Enteritidis

Tóm tắt

Protein flagellin FliC của Salmonella enteritidis từ lâu đã được các nhà nghiên cứu trên thế giới quan tâm như một tá dược tiềm năng cho các thế hệ vaccine tái tổ hợp. Tuy vậy, các bằng chứng thực nghiệm từ các nghiên cứu trong nước về hiệu quả bổ trợ miễn dịch của protein này vẫn còn hạn chế. Nhằm tạo nguồn nguyên liệu cho các nghiên cứu sâu hơn về tác dụng bổ trợ miễn dịch của FliC, chúng tôi tiến hành tạo dòng gene fliC trên chủng chủ Escherichia coli với vector mang gen là plasmid pET-28a bằng phương pháp PCR và cắt giới hạn hai enzyme NdeI và XhoI. Kết quả xác nhận sự biểu hiện của protein FliC tái tổ hợp được cảm ứng biểu hiện bằng IPTG đã được xác định thông qua phương pháp SDS-PAGE và lai miễn dịch Western blot với kháng thể kháng đuôi dung hợp 6xHis. Với độ tinh sạch trên 95 %, protein FliC tái tổ hợp được tạo ra từ nghiên cứu này có thể trở thành nguồn nguyên liệu cho các nghiên cứu đánh giá hoạt tính bổ trợ miễn dịch về sau của FliC.