T6-2016

Nghiên cứu khả năng hấp thu Selen của nấm Ophiocordyceps sinensis trong nuôi cấy lỏng

Tóm tắt

Ophiocordyceps sinensis (Đông trùng hạ thảo) là một loài nấm dược liệu có giá trị cao trong y học cổ truyền và hiện đại. Bên cạnh đó, selenium (Se) là một nguyên tố vi lượng thiết yếu trong cơ thể con người. Do vậy, nghiên cứu khả năng hấp thu Se của nấm O. sinensis, từ đó nâng cao dược tính của nó cũng như khả dụng sinh học của Se là vô cùng cấp thiết. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành nuôi cấy O. sinensis trên môi trường có bổ sung Se vô cơ 4+ và 6+ từ 0–30 mg/L, sau đó cô lập 3 hợp chất chứa Se bao gồm: selenium-exopolysaccharide (Se-EPS), selenium-polysaccharide (Se-PS) và selenium-protein (Se-Pr). Kết quả cho thấy, nấm O. sinensis phát triển và tích lũy Se tốt trên môi trường Se6+ 25 mg/L với sinh khối và hàm lượng Se đạt lần lượt là 14,52 ± 0,82 g/L và 1644,83 ± 116,45µg/g. Trong đó, thành phần Se có trong các hợp chất hữu cơ Se-EPS, Se-PS và Se-Pr tương ứng là 568,84 ± 12,86 µg/g, 429,68 ± 22,17µg/g  và 443,19 ± 18,48µg/g. Hơn thế nữa, kết quả phân tích phổ hồng ngoại FT-IR của chúng xác định có sự hiện diện của các dao động giãn Se=O và C-O-Se ở những đỉnh hấp thu đặc trưng. Do vậy, những kết quả này chứng tỏ O. sinensis có khả năng chuyển hóa Se vô cơ thành dạng Se hữu cơ trong quá trình phát triển của chúng, tạo tiền đề cơ sở khoa học cho những nghiên cứu sâu hơn về những hoạt chất giàu Se có trong nấm O. sinensis.