T6-2016

Tìm hiểu về sự tăng trưởng và nở hoa để kéo dài đời sống của hoa sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) cắt cành

Tóm tắt

Các phân tích về sự biến đổi hình thái và sinh lý của cánh hoa qua các giai đoạn tăng trưởng và nở hoa của hoa sen cắt cành là cơ sở để tìm ra biện pháp giúp kéo dài đời sống hoa sau thu hoạch. Mép lá đài và rìa của đỉnh cánh hoa bị đen, cuống hoa bị cong sau 17 giờ cắm hoa trong nước cất. Hoa nở đầy đủ và đi vào lão suy sau 25 giờ. Khi hoa nở đầy đủ thì trọng lượng tươi, hàm lượng tinh bột, hoạt tính auxin và zeatin giảm, cường độ hô hấp, trọng lượng khô, hàm lượng đường tổng, hàm lượng anthocyanin và flavonol tăng. Dịch trích sắc tố hoa sen có hai đỉnh hấp thu ở 354 nm (do flavonol) và 535 nm (do anthocyanin). Kết hợp gây héo 5 % và phun dung dịch NAA 2 mg/L kết hợp nước dừa 10 % (bổ sung Tween 20 0,1 %) lên hoa giúp kéo dài đời sống hoa hơn khoảng 2 ngày (43,22 giờ) so với đối chứng.