T1-2016


  Montmorillonite K10 tẩm KF xúc tác phản ứng tổng hợp trọn gói một số dẫn xuất 4H-pyran dưới sự chiếu xạ siêu âm không dung môi

  Phạm Đức Dũng, Châu Ngọc Huyền, Lê Ngọc Thạch


  Tổng hợp vật liệu pha đảo dùng trong chiết pha rắn với tác chất trimethoxyoctadecyl silane

  Nguyễn Tiến Giang, Nguyễn Huy Du, Nguyễn Ánh Mai


  Một hợp chất mới từ cây Borreria alata (Aubl.) DC (Họ cà phê) ở Việt Nam

  Tô Cẩm Loan, Phạm Nguyễn Kim Tuyến, Nguyễn Kim Phi Phụng


  Tạo và thu nhận chọn lọc kháng thể IgG kháng protein màng của tế bào T Jurkat

  Trịnh Minh Thượng, Huỳnh Thị Xuân Mai, Trần Văn Hiếu


  Khảo sát sự chuyển gen đề kháng carbapenem từ Klebsiella pneumoniae sang Escherichia coli J53 bằng con đường tiếp hợp in vitro

  Trần Nhật Phương, Trần Linh Thước, Phạm Hùng Vân


  Đặc tính kháng kháng sinh ở Campylobacter spp. phân lập từ heo, gà và vịt tại tỉnh Đồng Tháp

  Nguyễn Văn Minh Hoàng, Cao Thu Thủy, Trần Tịnh Hiền, James Ian Campbell, Stephen Baker, Phan Thị Phượng Trang


  Phân tích phả hệ phân tử nhằm hỗ trợ định danh các mẫu nấm DL0038A và DL0038B thuộc chi Cordyceps

  Vũ Tiến Luyện, Đinh Minh Hiệp, Trương Bình Nguyên, Lao Đức Thuận, Trịnh Văn Hạnh, Lê Huyền Ái Thúy


  Ảnh hưởng của cao ethanol rễ cây Nhàu (Morinda citrifolia L.) đến sự thay đổi mô bệnh học của tụy tạng chuột bệnh đái tháo đường

  Đái Thị Xuân Trang


  Xác định vận tốc trong thăm dò điện tử tần số cao bằng dịch chuyển dời pha nội suy tuyến tính

  Nguyễn Thành Vấn, Lê Hoàng Kim, Đặng Hoài Trung, Nguyễn Văn Thuận


  Xác định hàm lực chuyển dời lưỡng cực điện (E1) của 56Mn từ Bn về các mức năng lượng thấp bằng phân rã gamma nối tầng

  Nguyễn An Sơn