T4-2014


  Khảo sát cấu trúc và tính chất điện tử của một số nhóm nguyên tử NaxV (x=1-12)

  Bùi Thọ Thanh

  Trang Mộc Khung

  Nguyễn Văn Hồng


  Biểu hiện endoglucanase A của Clostridium thermocellum trong vi khuẩn Bacillus subtilis

  Phạm Lương Thắng

  Phan Thị Phượng Trang

  Trần Linh Thước

  Nguyễn Đức Hoàng


  Nghiên cứu chế tạo màng TiN bằng phương pháp phún xạ magnetron DC trên một số đế khác nhau

  Võ Trần Tuyết Thương

  Đào Anh Tuấn

  Cù Thị Thu Hằng

  Lê Vũ Tuấn Hùng


  Khảo sát sự hiện diện của đột biến trên mirna-196a2 và mirna-148a ở bệnh nhân ung thư vú

  Nguyễn Thị Ngọc Thanh

  Hoàng Thanh Hải

  Nguyễn Thị Huệ


  278 triệu năm metagranit khu vực phân bố các đá mafic phức hệ bó xinh đới cấu trúc sông Mã và ý nghĩa điạ chất của nó

  Phạm Trung Hiếu


  Ứng dụng mẫu tập thể trong việc xác định một số dải quay và dải dao động của hạt nhân 152Sm và 152Gd

  Nguyễn An Sơn

  Đặng Lành

  Hồ Hữu Thắng


  Nồng độ probe tối ưu cho việc lai hóa trong cảm biến điện hóa sợi nano vàng

  Cao Hữu Tiến

  Nguyễn Quang Thiện

  Hà Vân Linh

  Lê Văn Hiếu

  Lê Văn Mạnh Hùng


  Sequential Farkas lemmas for convex systems

  Nguyen Dinh

  Tran Hong Mo


  Tạo dòng, biểu hiện và tinh sạchprotein hGM-CSF (Human Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor) trong chu chất tế bào Escherichia coli

  Nguyễn Phú Sang

  Nguyễn Thanh Thảo

  Trần Văn Hiếu


  Khảo sát sự biểu hiện của GFP được dung hợp với HIS-TAG tại đầu N hoặc C sử dụng plasmid pHT253 và pFT254 trong Bacillus subtilis

  Nguyễn Hoài Nam

  Phan Thị Phượng Trang

  Trần Linh Thước

  Nguyễn Đức Hoàng