T2-2016


  Nghiên cứu khả năng chống cháy của vật liệu composite PVC-BG sử dụng triphenylphosphate

  Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Đông Quỳ


  Chế tạo và khảo sát tính chất của linh kiện trở nhớ trên đế dẻo (PET)

  Phạm Kim Ngọc, Lê Văn Hiếu, Trần Cao Vinh, Đào Thanh Toản


  Ảnh hưởng của cystein trong môi trường nuôi cấy tế bào trứng đến khả năng tạo phôi bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) ở heo

  Nguyễn Thanh Bình


  Nghiên cứu cảm ứng và nuôi cấy rễ tơ cây Hoa Móng tay (Impatiens balsamina L.) từ mười bốn chủng Agrobacterium rhizogenes

  Phan Trung Hải, Quách Ngô Diễm Phương, Nguyễn Như Nhứt


  Dòng hóa và biểu hiện enzyme carbapenemase KPC-2 tái tổ hợp trong tế bào chất của E. Coli

  Trần Nhật Phương, Huỳnh Thị Kim Phương, Phan Thị Phượng Trang, Trần Linh Thước, Phạm Hùng Vân


  Nghiên cứu kéo dài đời sống hoa cắt cành ở cây Hoa Hồng vàng ánh trăng (Rosa hybrida L.)

  Trần Thị Hoa Hồng, Bùi Trang Việt


  Tổng hợp 5-arylidene-3-methylrhodanine sử dụng 1-butyl-3-methylimidazolium chloride trong nước dưới sự chiếu xạ vi song

  Lê Hoàng Giàu, Ngô Thị Thùy Dương, Thạch Út Đồng, Nguyễn Kim Phi Phụng, Fritz Duus


  Phản ứng acyl hóa nội phân tử carboxylic acid sử dụng hệ xúc tác Gd(OTf)3/[BMI]BF4 trong điều kiện chiếu xạ vi sóng.

  Trần Hoàng Phương, Huỳnh Hiểu Vy, Trần Ngọc Hải, Lê Ngọc Thạch


  Một mô hình tính toán giải tích để tính hiệu suất đỉnh năng lượng toàn phần cho đầu dò dạng trụ sử dụng trong phân tích thùng thải phóng xạ

  Huỳnh Đình Chương, Lưu Tiểu Dân, Võ Hoàng Nguyên, Trần Thiện Thanh, Châu Văn Tạo


  Phép biến đổi wavelet liên tục trong xử lý tài liệu thăm dò điện từ tần số cao

  Dương Quốc Chánh Tín, Dương Hiếu Đẩu, Nguyễn Thành Vấn, Nguyễn Văn Thuận