T3-2016


  Tạo dòng biểu hiện tiết và khảo sát khả năng sử dụng đuôi CBM3a để tinh chế Endoglucanse A trong Bacillus subtilis

  Nguyễn Hoàng Ngọc Phương, Nguyễn Thành Phước, Phạm Lương Thắng, Nguyễn Đức Hoàng, Trần Linh Thước, Phan Thị Phượng Trang


  Khảo sát tỉ lệ kháng kháng sinh và gen quy định độc tố exfoliative toxins của các chủng Staphylococcus aureus phân lập tại Viện Pasteur TP. HCM

  Phan Nữ Đài Trang, Vũ Lê Ngọc Lan, Uông Nguyễn Đức Ninh, Cao Hữu Nghĩa


  Thiết lập qui trình trữ lạnh mô buồng trứng trên mô hình bò

  Nguyễn Thị Phương Dung, Nguyễn Thị Thu Lan, Hồ Mạnh Tường, Nguyễn Minh Tài Lộc, Nguyễn Nhật Quang, Huỳnh Chí Thiện


  Ảnh hưởng của các chất điều hòa tăng trưởng thực vật lên sự nuôi cấy in vitro chồi Sa Kê (Artocarpus altilis (Park.) Fosberg)

  Hà Thị Tuyết Sương, Võ Thị Bạch Mai


  Khả năng cảm ứng hình thành rễ chuyển gene từ cây Dừa cạn (Catharanthus roseus) bằng các chủng Agrobacterium rhizogenes được phân lập ở Việt Nam

  Nguyễn Như Nhứt, Bùi Văn Lệ


  Ứng dụng phương pháp tạo dòng và chuyển gen vào Arabidopsis để nghiên cứu chức năng gen ERD4 trong bộ gen cây Cà Phê

  Nguyễn Đình Sỹ, Hunseung Kang


  Đánh giá tác dụng chống viêm, giảm đau của nọc ong trên chuột được gây mô hình viêm khớp

  Cấn Văn Mão, Nguyễn Thị Hoa, Lê Hữu Thọ, Nguyễn Trung Nhân, Nguyễn Xuân Hải, Đỗ Văn Nhật Trường, Nguyễn Thị Thanh Mai


  Áp dụng thuật toán giải cuộn Gold để tách các đỉnh chập trong phổ gam-ma

  Trương Thị Hồng Loan, Cao Phục Long Hòa, Đặng Nguyên Phương, Đặng Thị Thảo My, Ngô Quang Huy


  Vi phân ngẫu nhiên đối với lớp quá trình Itô – Levy

  Dương Tôn Đảm, Nguyễn Ngọc Phụng


  Chế tạo và khảo sát cấu trúc tinh thể và hình thái học của màng mỏng ZnO pha tạp (Ga và In)

  Nguyễn Trần Hồng Nhật, Trần Cao Vinh, Phan Bách Thắng