T5-2016


  Tìm hiểu ảnh hưởng của các chất điều hòa tăng trưởng thực vật trên sự phát sinh chồi từ vảy hành cây Lily Sorbonne

  Trần Thanh Thắng, Trần Thanh Hương


  Xác định hiệu suất trao đổi vô cơ của rubidium, cesium và barium

  Nguyễn An Sơn, Đặng Lành


  Cải tiến giới hạn phát hiện bằng phương pháp giảm phông radon

  Trần Thiện Thanh, Châu Văn Tạo, Laurent Ferreux, Marie Christine Lépy


  Nghiên cứu về phổ năng lượng neutron và phân bố góc của neutron sinh ra từ phản ứng (p,n) trên một số bia nguyên tố nặng từ

  Nguyễn Thị Ái Thu


  Chế tạo và khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính chất quang và điện của màng dẫn điện trong suốt SnO2:Ga (GTO) loại p được chế tạo bằng phương pháp phún xạ magnetron DC

  Đặng Hữu Phúc, Phạm Văn Nhân, Lê Văn Hiếu, Lê Trấn


  Xác định đường kính chùm neutron bằng phương pháp phân tích kích hoạt neutron

  Nguyễn An Sơn, Đặng Văn Tiến, Hồ Hữu Thắng, Phan Bảo Quốc Hiếu


  Xác định hàm lượng selenium trong mẫu sinh học bằng phương pháp trùng phùng gamma – gamma

  Trương Văn Minh, Phạm Đình Khang, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn An Sơn, Nguyễn Đắc Châu


  Phương pháp đơn giản xác định hàm lượng carbon trong các vật liệu trên nền silica

  Nguyễn Tiến Giang, Hoàng Hạnh Uyên, Nguyễn Khắc Mạnh, Nguyễn Huy Du, Nguyễn Ánh Mai


  Tính chất hóa lý và điện hóa của hệ điện giải trên cơ sở chất lỏng ion bis(trifluoromethanesulfonyl)imidur 1-(2,2,2-trifluoroethyl)-3-methylimidazolium

  Lê Mỹ Loan Phụng, Ngô Hoàng Phương Khanh, Võ Duy Thanh, Trần Văn Mẫn


  Nghiên cứu phản ứng acetyl hóa indole, 5-methoxyindole và 5-chloroindole sử dụng triflate đồng trong điều kiện chiếu xạ vi sóng

  Nguyễn Trường Hải, Trần Hoàng Phương