T6-2016


  Tạo kháng thể thỏ kháng chuyên biệt chloramphenicol

  Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Thị Nguyệt Thu, Dương Ngọc Diễm, Chu Phạm Ngọc Sơn, Trần Linh Thước


  Tạo cột sắc ký ái lực miễn dịch gắn chloramphenicol

  Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Thị Nguyệt Thu, Dương Ngọc Diễm, Chu Phạm Ngọc Sơn, Trần Linh Thước


  Tìm hiểu về sự tăng trưởng và nở hoa để kéo dài đời sống của hoa sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) cắt cành

  Nguyễn Thị Ngọc Thuận, Bùi Trang Việt


  So sánh thành phần loài phiêu sinh động vật ở bên trong và bên ngoài bãi rác Đông Thạnh – TPHCM

  Trần Ngọc Diễm My, Nguyễn Đình Phúc


  Phân tích in silico các gen galactinol synthase Ở cây đậu Cove (phaseolus vulgaris L.)

  Cao Phi Bằng


  Nghiên cứu khả năng hấp thu Selen của nấm Ophiocordyceps sinensis trong nuôi cấy lỏng

  Trần Minh Trang, Đinh Minh Hiệp, Lê Quốc Phong, Phạm Tiến Dũng


  Tạo dòng, biểu hiện và tinh sạch protein tái tổ hợp FliC của Salmonella Enteritidis

  Trần Thị Bảo Châu, Nguyễn Việt Anh, Trần Văn Hiếu


  Nghiên cứu phương pháp xác định methyl thủy ngân trong bùn lắng bằng GC-AFS sử dụng tác chất alkyl hóa Grignard.

  Trần Đức Lợi, Nguyễn Văn Đông


  Hiệu ứng cộng hưởng xúc tác của các ion MolybdenIUM (Mo) và Chromnium (Cr) trên nền xúc tác HZSM-5 trong phản ứng isomer hóa n-hexane theo nguyên tắc không sử dụng hydrogen

  Huỳnh Văn Cai, Trần Đình Nhung, Huỳnh Quyền


  Hydroxide kép Cu-Al: Tổng hợp và khảo sát khả năng xúc tác cho phản ứng alkyl hóa indole sử dụng tác chất benzaldehyde

  Nguyễn Hoàng Thanh Trúc, Trần Hoàng Phương, Nguyễn Quốc Chính